MLD Do-24K-1 X-24 in Australia.
Thijs Postma
Picture taken from Nederlandse Vliegtuigen Naar Buitenlands Ontwerp.